Wat zijn de symptomen en de effecten van een aritmie?

Aritmieën (hartritmestoornissen) kunnen evengoed totaal ongemerkt voorbijgaan als verschillende symptomen naar voren brengen zoals misselijkheid, duizeligheid, hartkloppingen, pijn in de borststreek, ademhalingsmoeilijkheden enz.

Sommige ernstige aritmieën kunnen ook ‘syncopes’ (plots bewustzijnsverlies) veroorzaken. Ze moeten dus absoluut nauwlettend onderzocht worden om na te gaan of er een levensbedreigend risico bestaat.

Hoewel aritmie onschuldig kan zijn, is opvolging en een aangepaste behandeling meestal primordiaal!

Spreek erover met uw arts!