Official Papers

Activity Report

Report of Activity 2016

Normative decrees

15 JULI 2004. – Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma’s “cardiale pathologie” moeten voldoen om erkend te worden

Electrophysiology Nomenclature

6 SEPTEMBER 2007. – Reimbursement of electrophysiology catheters art 20-34

6 SEPTEMBER 2007. – Reimbursement of electrophysiology catheters art 35 bis

Pacemakers Nomenclature

17 OKTOBER 2008. – Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 14, e), en 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (pacemaker, PM leads, LV leads)

17 OKTOBER 2011. — Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Medical devices

14 JUNE 1993. – European Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices

18 MAART 1999. – Koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen

INAMI / RIZIV Conventions ICD

1 JULI 2011. – Implanteerbare hartdefibrillatoren – Overeenkomst van toepassing

Terugbetaling van een implanteerbare hartdefibrillator

INAMI / RIZIV Conventions ILR :

19 DECEMBER 2011. – Akkoordverklaring “Implanteerbare hartmonitor” – Wijziging en verlenging

Driving Licence

23 MAART 1998. – Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

5 SEPTEMBER 2002. – Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

2 MAART 2011. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs