Driving Licence

23 MAART 1998. – Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

5 SEPTEMBER 2002. – Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

2 MAART 2011. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs