Medical Devices

14 JUNE 1993. – European Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices

18 MAART 1999. – Koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen