Nominative Decrees

15 JULI 2004. – Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma’s “cardiale pathologie” moeten voldoen om erkend te worden