Pacemaker Nomenclature

17 OKTOBER 2008. – Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 14, e), en 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (pacemaker, PM leads, LV leads)

17 OKTOBER 2011. — Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen