Leden

Vaste leden

De vaste leden van de BeHRA (of Nucleus) zijn allemaal cardiologen, gespecialiseerd in de behandeling van hartritmestoornissen. Ze komen 2 tot 4 keer per jaar bij elkaar en hebben een actieve inbreng in beslissingen, die worden genomen door de vereniging, alsook in de activiteiten die deze opstart.

Alle aangesloten leden komen in aanmerking om vast lid te worden, maar moeten daartoe voldoen aan verschillende eisen:

  • Praktiserend arts op het gebied van cardiologie zijn in België
  • Een inschrijvingsformulier en een curriculum vitae voorleggen, waarmee de specialisatie in één of meer specifieke domeinen op het vlak van hartritmestoornissen wordt aangetoond
  • De regels van de goede medische praktijken, uitgevaardigd door de BeHRA, aanvaarden en zich ernaar schikken
  • Accepteren om deel te nemen aan activiteiten voor het beheer van de vereniging en voor communicatie en onderzoek inzake hartritmestoornissen, georganiseerd door de Nucleus (eventueel door te zetelen in studiegroepen voor hartstimulatie, elektrofysiologie, ablatie, klinische ritmologie, enz.)
  • Als hoofdauteur minstens één wetenschappelijk resumé of een poster hebben gepresenteerd tijdens één van de wetenschappelijke meetings, georganiseerd door de BeHRA, of tijdens een internationaal congres
  • Bijdragen aan de databases, opgemaakt door de BeHRA
  • In regel zijn met de jaarlijkse bijdrage

Aanvragen voor lidmaatschap worden bestudeerd door de Nucleus tijdens de eerste Algemene Vergadering, volgend op de indiening ervan, en dit op basis van de eerder vermelde eenvoudige, doeltreffende en ondubbelzinnige criteria. Er wordt geen stemming gevraagd en het aantal vaste leden is onbeperkt.

Om uw verzoek tot aansluiting in te dienen, moet u het formulier invullen en samen met uw curriculum vitae terugsturen naar de secretaris van de BeHRA van uw keuze.

U ontvangt dan een aanvaardingsbrief indien aan alle eerder vermelde voorwaarden is voldaan.

Wilt u de lijst met vaste leden raadplegen, klik dan hier.