Aangesloten leden

Aangesloten leden

De aangesloten leden, eveneens onbeperkt in aantal, kunnen cardiologen of artsen zijn, gespecialiseerd in de behandeling van hartritmestoornissen, maar ook coassistenten, assistenten, verpleegkundigen, technici, enz., van wie de professionele bezigheden geheel of gedeeltelijk te maken hebben met hartritmestoornissen.

Aan de hand van hun jaarlijkse bijdrage geven deze leden blijk van hun ondersteuning van de doelstellingen van de vereniging, maar ze nemen niet deel aan het dagelijks beheer.

Hun statuut geeft hen recht op kortingen op hun inschrijving voor wetenschappelijke bijeenkomsten, georganiseerd door de leden van de BeHRA, met name de Belgian Heart Rhythm Meeting.

Bovendien hebben de aangesloten leden toegang tot het rapport met de statistieken over de verspreiding van hartstimulatoren in België.

Om uw verzoek tot aansluiting als aangesloten lid van de BeHRA in te dienen, gelieve deze formulier in te vullen:

U ontvangt een aanvaardingsbrief na ontvangst van uw aanvraag en na betaling van uw jaarlijkse bijdrage.

Wilt u de lijst met aangesloten leden raadplegen, klik dan hier.