Richtlijnen voor de pacemakerpatiënt

 • De pacemakerkaart dient men steeds op zak te hebben voor het geval dat men in een ander ziekenhuis wordt opgenomen. Deze kaart vermeldt de naam van de fabrikant, het model en het serienummer van de pacemaker en zijn elektroden.
 • Na de implantatie dient men gedurende 4 weken hevige armbewegingen (zoals bewegen van de elleboog boven de schouder) aan de kant van de pacemaker te vermijden om de elektroden niet te verplaatsen.
 • Nucleaire magnetische resonantie is vandaag mogelijk met bepaalde modellen pacemakers en elektroden.
 • Het gebruik van elektrische apparaten of de nabijheid van toestellen die een elektromagnetisch veld opwekken is toegelaten mits volgende beperkingen:
  • De afstand tussen de mobiele telefoon en de pacemaker dient minimum 10 cm te bedragen, men belt aan ‘het andere’ oor of men draagt de telefoon ‘aan de andere zijde’ en niet in het borstzakje.
  • Het booglassen, nazicht van zendantennes of klimmen op hoogspanningsmasten is niet toegelaten. Leunen tegen grote stereoluidsprekers van discotheken of zich buigen over een draaiende automotor wordt afgeraden.
  • Men loopt doorheen de automatische winkelpoort en blijft niet staan.
  • Alle huiselijke toestellen zijn toegelaten zoals microgolfovens, inductiekookplaten, televisie, CD spelers, stereoluidsprekers, boormachines mits een goede aarding en het in acht nemen van de gebruikelijke afstand.
 • Op vakantie met het vliegtuig: Na het tonen van de pacemakerkaart wordt men handmatig afgetast (vermijden van het poortje of de magnetische staaf voor metaaldetectie).
 • De werkhervatting: Het autorijden is niet toegelaten tijdens de eerste maand na de implantatie. Het leveren van betaald vervoer (taxichauffeur/buschauffeur) of het besturen van een vrachtwagen is niet toegelaten tijdens de eerste drie maanden na de pacemakerimplantatie. Een attest van cardioloog is vereist. De cardioloog kan ook informatie verstrekken aan de arbeidsgeneesheer met de vraag naar werkaanpassing bij patiënten die beroepshalve in contact komen met kranen, zware transformatoren, hoogspanningskabels en radarapparatuur.
 • Seksualiteit en zwangerschap: men kan normale seksuele betrekkingen hebben en zwangerschap is toegelaten voor zover er geen andere medische contra-indicaties zijn.
 • Sporten en ontspanning: Het rechtstreeks ruw contact met de onderhuids geplaatste pacemaker tijdens rugby of gevechtssporten is te vermijden. Zwemmen, jogging, fietsen, tennis, squash, ski en voetbal zijn te verkiezen.
 • Verzekeringen: De personen die een levensverzekering hebben dienen de betrokken instanties op de hoogte te brengen. Het verzwijgen dat men drager is van een pacemaker kan gevolgen hebben omdat de verzekeringsmaatschappij kan weigeren om iemand uit te betalen.
 • Het overlijden: Bij het overlijden dient de arts de pacemaker te verwijderen indien men een crematie zal ondergaan.