Elektrofysiologisch onderzoek en ablatie via radiofrequentie

Wat houdt het elektrofysiologisch onderzoek in ?

Waartoe dient dit onderzoek ?

Houdt dit onderzoek risico’s in ? 

Verloop van het elektrofysiologisch onderzoek