Waartoe dient dit onderzoek?

Dit onderzoek is nauwkeuriger dan elk niet-invasief onderzoek (d.w.z. onderzoeken waarbij de huid niet wordt doorprikt, tenzij om bloed af te nemen of een product te injecteren) wanneer het erop aankomt de elektrische mechanismen van de hartactiviteit te bestuderen.

Het elektrofysiologisch onderzoek kan helpen bij de keuze van bepaalde medische behandelingen. Het helpt om de oorsprong van stoornissen of syncopes te begrijpen en om het nut te evalueren van de inplanting van een hartstimulator (pacemaker) bij bradycardie (hartslagvertraging), om uw hartwerking te normaliseren of het mechanisme van de tachycardieën (hartkloppingen) te onderzoeken, of om na te gaan of het mogelijk is deze te stoppen met behulp van radiofrequenties. (Wij noemen dit ablatie: het is het wegnemen van een elektrische baan en dit kan door radiofrequentie energie die een lokale verbranding veroorzaakt op het niveau van het weefsel dat verantwoordelijk is voor het mechanisme van deze tachycardieën).

In de meeste gevallen is ablatie doeltreffend en leidt ze tot volledige verdwijning of significante beperking van de symptomen. Ze kan het dus mogelijk maken de behandeling met medicatie te beperken of zelfs volledig te staken.