Wanneer dient u uw huisarts te contacteren?

  • Indien uw polsslag in rust trager is dan 40 slagen per minuut of sneller dan 120 per minuut.
  • Indien uw polsslag onregelmatig is: soms snelle en soms trage slagen.
  • Indien uw hartkloppingen gepaard gaan met klachten van bijvoorbeeld duizeligheid, ademhalingsmoeilijkheden, pijn in de borst, kortademigheid, flauwvallen, een ongewone vermoeidheid, enz.