Implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD)

PRAKTISCHE WENKEN VOOR HARTPATIENTEN MET EEN IMPLANTEERBARE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR (ICD)

 

Hoe ontstaan hartritmestoornissen en wanneer zijn deze gevaarlijk ?

Wie is kandidaat voor een ICD implantatie ?

Hoe ziet een ICD eruit ?

Wat voelt men bij ritmestoornissen van de lagere hartkamers en wat als de defibrillator in werking treedt ?

Waartoe dienen de ICD controles ?

Welke voorzorgen dient men te nemenals men drager van een ICD is?