Waartoe dienen de ICD controles ?

De ICD werkt zelfstandig maar de cardioloog kan het toestel afstellen en gegevens opvragen met een programmator. Eventueel opgetreden hartritmestoornissen en hun behandeling, de goede werking van de draden, eventuele stoorsignalen en de invloed van geneesmiddelen worden nagekeken. Als de batterijspanning afneemt is een vervanging aangewezen.

Na de operatie en tijdens de controles op de raadpleging bepaalt de individuele toestand van de patiënt hoe de cardioloog de ICD afstelt, steeds met het oog op maximaal comfort en veiligheid.

Men krijgt ook een kaartje met het merk van de ICD, het serienummer, de naam van de cardioloog en het ziekenhuis. Dit kaartje dient men steeds op zak te hebben zodat omstanders bij bewusteloosheid weten dat men een ICD drager is en er zo nodig steeds contact kan worden opgenomen met het ziekenhuis.