Wat voelt men bij ritmestoornissen van de lagere hartkamers en wat als de defibrillator in werking treedt ?

Als het hart verzwakt is voelt men niet altijd hartkloppingen tijdens een ritmestoornis. Als er bloeddrukdaling optreedt kan men duizelig of bewusteloos worden.
Afhankelijk van de programmatie, poogt de ICD eerst de kamertachycardie te stoppen met pijnloze laag energie-prikkels. Als de ritmestoornis niet stopt of daarentegen versnelt, dan geeft de ICD een hoog energieschok.
Bij een hartstilstand door kamerfibrillatie geeft het toestel al binnen de 15 seconden een eerste hoog energie-schok.

Als de eerste schok de kamerfibrillatie niet onderbreekt, kan het toestel nog verschillende extra schokken geven. Men voelt de hoogenergie-schok als een pijnlijke klap op de borst (de gevoelde pijn is als 6/10 op een pijnschaal van 10 waarbij 0 geen pijn en 10 heel intense pijn betekent). Anderzijds is men met een ICD niet meer in levensgevaar tijdens een ritmestoornis en dit is een enorme geruststelling.

Als men een schok voelt is het normaal dat men opschrikt en een erge spanning voelt, het is dan belangrijk om vooraf aangeleerde relaxatieoefeningen toe te passen: men kan best neerzitten, de ogen sluiten en zich concentreren op de ademhaling zodat de spanning verdwijnt. Als men zich na een schok goed voelt, dan heeft men tijd om een afspraak te nemen voor een controle bij de cardioloog. Op de raadpleging kan de cardioloog het geheugen van de ICD uitlezen om te zien of de schok terecht was. Indien men kort na de eerste schok evenwel een tweede schok ondervindt of als men pijn op de borst voelt, kortademig of duizelig blijft, dan dient men de deur van de woning te openen en onmiddellijk de hulpdiensten te (laten) bellen voor een spoedopname in het ziekenhuis.