Apodec

Apodec (Association de POrteurs de Defibrillateurs Cardiaques) is de tegenhanger van BIPIB in Frankrijk. De belangrijkste activiteiten van deze vereniging schuilen in het delen van ervaringen en verspreiden van getuigenissen, onderlinge hulp tussen ICD-dragers, de verdediging van de belangen van de leden – als groep of individueel – bij de bevoegde instanties, het inzamelen van medische en sociale informatie bij professionals uit de gezondheidszorg, evenals preventie en de strijd tegen plots overlijden.

Surf naar www.apodec.fr voor meer informatie.