Arrhythmia Alliance

Arrhythmia Alliance (A-A) is een Britse organisatie die zich tot doel stelt de bevolking en de betrokken autoriteiten te informeren en te sensibiliseren voor de gevaren die verbonden zijn met hartritmestoornissen, en hen voorts te wijzen op de lacunes die er nog bestaan op het vlak van behandeling en follow-up van de patiënten.

Als coalitie van vakverenigingen in de medische en de gezondheidssector, patiëntenverenigingen, liefdadigheidsverenigingen, de patiënten zelf en familiehulp – allemaal onafhankelijk – bestaat de missie van A-A erin om niet alleen de publieke opinie te sensibiliseren maar ook de diagnosestelling en behandeling voor aritmiepatiënten te bevorderen, en dit in het vroegst mogelijke stadium en over lange duur, teneinde hun levenskwaliteit te verbeteren.

Surf naar www.arrhythmiaalliance.org.uk voor meer informatie.