Woord van de voorzitter

Geachte collega’s en vrienden
Geachte patiënten en bezoekers

Dr Vandeckerkhove

 

 

 

 

 

 

Als nieuwe voorzitter van de Belgische Hartritme Associatie (BeHRA)is het een genoegen u te mogen verwelkomen op onze website.

Eerst en vooral is het voor mij een eer u de leden van de nieuwe Raad van Bestuur voor te stellen na de recente 4-jaarlijkse verkiezingen op 04-03-2015 :

Voorzitter : Dr. Yves Vandekerckhove (Brugge)
Vice voorzitter : Dr. Ivan Blankoff (Charlerloi)
Secretaris (Nederlandstalig):  Prof. Dr. Rik Willems( Leuven)
Secretaris (Franstalig) : Prof. Dr. Jean-Benoit Le Polain de Waroux (Woluwe)
Schatbewaarder : Dr. Johan Vijgen( Hasselt)

De vorige Raad van Bestuur onder de leiding van Dr. Georges Mairesse (Arlon) heeft de modernisering van de Werkgroep gerealiseerd. Zij hebben ervoor gezorgd dat er veel nieuwe leden aangetrokken werden, de nadruk gelegd op goede contacten met de Europese Hartritme Associatie (EHRA) en ook met de Belgische cardiologen. Dit werd  o.a. gerealiseerd dankzij een jaarlijkse succesvolle wetenschappelijke Belgische Hartritme Meeting in oktober. Er werd ook gecommuniceerd met de media over een betere bewustwording van de betekenis van atriale fibrillatie in de algemene  bevolking o.a. dankzij een jaarlijkse succesvolle van de Week van het Hartritme.

De BeHRA is een bij uitstek democratische vereniging van geëngageerde cardiologen, gespecialiseerd en geïnteresseerd in de diagnose en behandeling van patiënten met hartritmestoornissen. Deze werkgroep staat in de eerste plaats ten dienste van alle cardiologen/leden, maar heeft vanzelfsprekend een belangrijk maatschappelijk doel.
De VISIE van de BeHRA is : “verbetering van de levenskwaliteit van elke patiënt met hartritmestoornissen”. Dit houdt ook in preventie van hartritmestoornissen, preventie van complicaties van hartritmestoornissen en zo mogelijk  volledige genezing.

Binnen de beperkingen van het sociaal economisch klimaat zal in de nabije toekomst geprobeerd worden om deze visie te realiseren via zeven specifiek omschreven opdrachten :

1. Opleiding en training van de cardiologen, fellows, assistenten en verpleegkundigen centraal stellen.
2. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie stimuleren
3. Kwaliteit van zorg voor de patiënten met hartritmestoornissen verbeteren
4. Forum voor discussie aanbieden aan Peers/cardiologen voor alle mogelijke problemen die verband houden met hartritmestoornissen
5. Netwerking op Europees vlak en vooral op het niveau van de EHRA aanmoedigen
6. Noden van de patiënt met hartritmestoornissen beter in kaart brengen
7. Innovatieve strategieën en behandelingen beschikbaar maken en een billijke terugbetaling nastreven

Samenwerking , overleg, expertise en inzet van alle leden van de BeHRA zullen de realisatie van deze doelstelling mogelijk maken.

 

Dr. Yves Vandekerckhove
Voorzitter BEHRA