De Week van het Hartritme

De Week van het Hartritme

De Week van het Hartritme is een initiatief van de BeHRA dat jaarlijks plaatsvindt om de Belgische bevolking bewust te maken voor de gevaren hartritmestoornissen. De BeHRA streeft ernaar om het aantal slachtoffers van deze vaak zware en soms zelfs dodelijke aandoeningen terug te dringen en de levenskwaliteit van hartpatiënten te verbeteren.

Meer informatie : mijnhartritme.be