In memoriam Prof. Dr. Roland Stroobandt

 

Roland werd geboren in Ruddervoorde in 1945. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteir van Leuven, waar hij in 1975 zijn opleiding als cardiololoog vervolmaakte. Nadien was Roland actief als cardioloog in Oostende, waar hij de dienst cardiologie van AZ St Jozef gestalte gaf en later het AZ Damiaan ziekenhuis. Hij legde zich in het bijzonder toe op de behandeling van hartritmestoornissen en de implantatie van pacemakers en defibrillatoren. Op die wijze was hij elektrofysioloog avant la lettre. 

In 1980 was Roland mede-oprichter van de BEHRA, in die tijd nog Belgian Working Group on Cardiac Pacing and Electrophysiology genaamd. Hij was de derde voorzitter van de werkgroep. In 1993 slaagde Roland er trouwens in het Europese Congres over pacing te organiseren met 1400 deelnemers in zijn Oostende. 

In 2006 vatte Roland een deeltijdse klinische en wetenschappelijke activiteit aan in het universitair ziekenhuis van Gent, alwaar hij zich ontpopte tot mentor en inspirator van een hele generatie nieuwe cardiologen en elektrofysiologen. 

Ook na zijn pensioen aan UZ Gent in 2013 bleef Roland sterk actief op wetenschappelijk vlak en als mentor van jonge collega’s. Roland was beroemd en berucht om zijn uitmuntende kennis van het elektrocardiogram en zijn bijzonder didactische manier van lesgeven op de vele ECG avonden die voor collega’s huisartsen en cardiologen georganiseerd werden. 

Hij had ook een neus voor wetenschap en een onstuitbare drang om dag en nacht, bijna op rebelse wijze, naar verklaringen en oplossingen te zoeken voor medische vraagstukken. Roland publiceerde meer dan 60 papers in internationale tijdschriften en hij was mede-auteur van het Nederlandstalige referentieboek: ’ECG uit of in het hoofd’ en de wereldvermaarde boeken over pacemakers, resynchronistatie en defibrillatoren die menig cardioloog wegwijs gemaakt hebben in deze materie. Zijn boeken werden zelfs vertaald in het Chinees en Koreaans. 

Maar bovenal was Roland een aangename man, een uitmuntend clinicus met grote zorg voor zijn patiënten en een vriend voor het leven, op wie je dag en nacht kon rekenen. 
Wij zullen Roland missen, maar we onthouden de woorden van Toon Hermans die hij zelf in de mond nam: 

‘Huil niet omdat ik er niet ben, maar glimlach omdat ik er was.’ 
 

 

Dr. Frédéric Van Heuverswyn Prof. Dr. Jan De Pooter Dr. Liesbeth Timmers Prof. Dr. Michel De Pauw Cardiologie UZ Gent


 

Laatste nieuws

De Week van het Hartritme is een initiatief van de BeHRA dat jaarlijks plaatsvindt om de Belgische bevolking bewust te maken voor de gevaren…
Dear Colleagues and Friends, We are glad to be back on track and excited to start organising the 17th edition of the Belgian Heart Rhythm Meeting,…
De volgende BeHRA bestuursvergadering vindt plaats op 15 november 2023 om 19.30 uur, Sheraton Brussels Airport Hotel.