Onderwijsdossiers

ICD
Welke voorzorgen dient men te nemen bij een vliegtuigreis ? Men dient het veiligheidspersoneel van de luchthaven erop te wijzen dat men ICD drager is. De metaaldetector zal immers steeds reageren op…
ICD
Hoe ziet een ICD eruit ? Het is een klein toestel (5 x 5 x 1 cm) dat ongeveer 85 gram weegt. Het bevat microelectronica, een batterij en een condensator. Het omhulsel bestaat uit titanium, een...
ICD
Het hart is een holle spierpomp, aangedreven door de natuurlijke gangmaker of de sinusknoop die in rust ongeveer 70 maal per minuut een elektrische prikkel afgeeft. Soms neemt een abnormale prikkel...
Elektrofysiologie
Waar vindt het onderzoek plaats? Het onderzoek vindt plaats in de hartkatheterisatieruimte, en wordt uitgevoerd door een cardioloog met specialisatie in elektrofysiologie. De duur van het onderzoek...
Pacemaker
De pacemakerkaart dient men steeds op zak te hebben voor het geval dat men in een ander ziekenhuis wordt opgenomen. Deze kaart vermeldt de naam van de fabrikant, het model en het serienummer van de...
Pacemaker
Bij klachten te wijten aan een te traag hartritme (bradycardie) kan de arts beslissen om een pacemaker (hartstimulator) in te planten die het normaal hartritme herstelt. De pacemaker maakt contact…
Voorkamerfibrillatie
Iedereen kan VKF ontwikkelen, maar er bestaan verschillende risicofactoren die het ontstaan ervan kunnen bespoedigen. U bent ouder dan 40 jaar. U hebt een verhoogde bloeddruk of u neemt medicatie…