Onze missies

De BeHRA (Belgian Heart Rhythm Association) werd in 1980 opgericht als werkgroep van de Belgische Vereniging voor Cardiologie en verzamelt alle cardiologen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van hartritmestoornissen.

Haar belangrijkste opdrachten zijn de bevordering van de studie en de ontwikkeling van hartstimulatie, van elektrofysiologie en van hartritmologie in de meest brede zin. Dit gebeurt aan de hand van de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten, uitwisseling van informatie en ondersteuning van fundamenteel en klinisch onderzoek.

De BeHRA is een vereniging zonder winstoogmerk, bestaande uit vaste leden (die de Nucleus vormen) en aangesloten leden.

De vaste leden zijn cardiologen met een bijzondere competentie op het vlak van ritmologie. Ze nemen actief deel aan de verschillende projecten die worden uitgewerkt binnen de BeHRA. Deze richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van de verzorging van patiënten, die lijden aan hartritmestoornissen. De vaste leden zijn verplicht om regelmatig vergaderingen van de Nucleus bijwonen, moeten zich houden aan de goede praktijkregels en de databases invullen die worden opgemaakt door de BeHRA.

De aangesloten leden kunnen cardiologen, artsen of chirurgen zijn, maar ook ingenieurs, technici of gediplomeerde verpleegkundigen van wie de professionele activiteiten geheel of gedeeltelijk verband houden met hartritmestoornissen. Ze zijn niet betrokken bij het dagelijks beheer van de vereniging en zijn ook niet aanwezig op de Algemene Vergadering. Hun rol bestaat dus hoofdzakelijk uit een ondersteuning van de doelstellingen van de BeHRA.

Het dagelijks beheer wordt verzekerd door de Raad van Bestuur of de Beperkte Nucleus die bestaat uit 6 verkozen vaste leden: de voorzitter, de vicevoorzitter (beiden behoren verplicht tot een andere taalrol), een Franstalige secretaris, een Nederlandstalige secretaris, een schatbewaarder en de laatst zetelende voorzitter (ook « Past-President » genoemd).