Onderwijsdossiers

Officiële publicaties
Om te worden erkend en erkend te blijven moeten de zorgprogramma's "cardiale pathologie" voldoen aan de normen vastgesteld in dit besluit. 15 juli 2004 - Koninklijk besluit houdende vaststelling…
Officiële publicaties
Indien een hulpmiddel is bestemd voor het toedienen van een geneesmiddel in de zin van artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, valt dat hulpmiddel onder de toepassing van dit…
Officiële publicaties
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het rijbewijs en ontwerp van koninklijk besluit houdende de verplichting voor de gemeentebesturen aan de Minister tot wiens bevoegdheid de wegveiligheid…
Richtlijnen
De richtlijnen voor de klinische praktijk en de wetenschappelijke verklaringen van het ESC worden opgesteld door task forces, groepen van cardiologen die op verzoek bijeenkomen om specifieke…
Richtlijnen
Depuis sa mise au point définitive par Scherlag et Damato en 1969, la technique d’exploration électrophysiologique endocavitaire a évolué au cours du temps, mais d’une façon beaucoup plus rapide…
Richtlijnen
De Belgische Werkgroep voor Cardiac Pacing en Electrophysiology (BWGCPE) publiceerde recent aanbevelingen voor goede praktijkvoering op het gebied van hartstimulatie. De Werkgroep heeft eveneens de…
Richtlijnen
De enorme technologische vooruitgang in de hartstimulatie vraagt een bijzondere opleiding en bekwaming van de cardioloog verbonden aan een centrum voor hartstimulatie. Dit moet het resultaat zijn…