Welke voorzorgen dient men te nemen als men drager van een ICD is ?

ICD


Welke voorzorgen dient men te nemen bij een vliegtuigreis ?

Men dient het veiligheidspersoneel van de luchthaven erop te wijzen dat men ICD drager is. De metaaldetector zal immers steeds reageren op de ICD en veiligheidsdiensten kunnen ICD dragers manueel fouilleren.

Verder kan de cardioloog nuttige adressen in het buitenland doorgeven waar men het toestel kan laten controleren bij problemen.

Is sexualiteit nog mogelijk met een ICD ?

De kans op een ritmestoornis tijdens sexuele betrekkingen is zeer gering. Als het toestel toch een schok zou geven, dan loopt de partner geen gevaar.

Wat is interferentie ?

De ICD moet reageren op abnormale elektrische signalen in het hart. De ICD reageert verder op signalen buiten het lichaam zoals bij nazicht met een programmator maar de ICD kan ook onnodig reageren op ongewenste ‘stoorsignalen’. Dit laatste wordt interferentie genoemd. Door interferentie kan het toestel een ongewenste schok geven of wordt zijn programmatie verstoord.

Dit onderstaande lijstje somt de mogelijke stoorsignalen op waarvoor men als ICD drager op zijn hoede dient te zijn.

1/ Medische apparatuur

OK : CT-scanner, tandartsbezoek, scopie, mammografie.

Opgelet : elektrocauter, externe hartdefibrillatie, diathermie, lithotrypsie, radiotherapie, transcutane elektrische zenuwstimulatie, echografie.

Verboden : nucleaire magnetische resonantie (NMR), magnetische pijntherapie met elektrische matras of oorkussen.

2/ Winkelen

Opgelet : automatische poort in winkels (men moet doorlopen en niet blijven staan), toestel aan de kassa voor desactivatie van koopwaar beveiligd met een antidiefstalsysteem.

3/ Huishoudelijke apparaten

OK : gebruik van elektrische toestellen in de keuken, niet industriële (elektrische ofmicrogolf) -oven, gasfornuis, bubbelbad, wasmachine, radiator, fax- en kopieermachine, draadloze telefoon.

Opgelet : inductieoven of inductie-kookplaat, sterke kleine magneet voor frigodeur.

4/ Doe het zelf gereedschap

Opgelet : de meeste elektrische apparaten.

Verboden : pneumatische handhamerboor, zwaar lasapparaat, niet elektrisch aangedreven kettingzaag.

5/ Vrije tijd

OK : computer, CD/ DVD, video en TV, radio en afstandsbediening.

Opgelet : mobiele telefoon (de afstand tussen de ICD en de mobiele telefoon dient minstens 15 cm te zijn), luidspreker in discotheken, i-POD, radiofrequentiezender.

6/ Omgeving

Verboden : de voor het publiek verboden zone van een kern- of elektriciteitscentrale, televisie of radiotoren, hoogoven, industriële inductie-oven.

Wanneer mag de ICD patiënt in België een voertuig besturen ? Wat met de autogordel en de verzekering ?

1/ De wettelijke bepalingen betreffende het rijbewijs zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 2 maart 2011 dat het koninklijk besluit van 5 september 2002 wijzigt.

Men onderscheidt hierbij twee groepen bestuurders :

Tot groep 1 behoren de bestuurders van een bromfiets, van een motorfiets met of zonder zijspan en van auto’s met een maximaal toegelaten massa van ten hoogste 3500 kg en met ten hoogste 8 zitplaatsen (de zitplaats van de bestuurder niet meegerekend). De eventuele aanhangwagen heeft een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg.

Tot groep 2 behoren de bestuurders van voertuigen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3500 kg of die bestemd zijn voor vervoer van personen. Praktisch gezien behoren alle chauffeurs van vrachtwagens,van autocars en van autos voor betaald vervoer tot groep 2.

Regels voor groep 1 : Na het preventief inplanten van een ICD is de chauffeur opnieuw rijgeschikt na een periode van één maand, vanaf de datum van de inplanting na de aflevering van een attest door de cardioloog van het geneeskundig centrum dat de ingreep heeft uitgevoerd en voor zover er geen interventie was van de defibrillator voor een ritmestoornis van de kamers. Als de chauffeur een ICD heeft gekregen voor een hartstilstand, dan is de minimum wachttijd voor het besturen van een voertuig drie maanden. Indien de ICD een stroomstoot heeft gegeven om een ritmestoornis van de kamer te onderbreken, is de chauffeur drie maanden niet rijgeschikt.

Regels voor groep 2 : Na het inplanten van een inwendige defibrillator is de chauffeur van een voertuig uit groep 2 in België beroepshalve nooit meer rijgeschikt.

2/ De autogordel en de ICD

In de handel bestaat er een gordelkussen zodat de veiligheidsgordel niet te strak tegen de ICD zit en men minder last ondervindt.Het dragen van een gordel beschadigt de ICD niet en beschermt tegen lichamelijke verwondingen bij een ongeval.

3/ De autoverzekering

Als een ICD wordt geplaatst na het afsluiten van een autoverzekering kan men hier omtrent de verzekeringsmaatschappij beter inlichten om problemen in verband met uitbetaling van een schadevergoeding bij een eventueel ongeval te vermijden.

Dient de ICD patiënt van werk te veranderen ?

Op vraag van de patiënt kan de cardioloog de arbeidsgeneesheer inlichten indien de huidige werkfunctie van de ICD patiënt een probleem zou stellen. Chauffeurs met een rijbewijs van groep 2 (bus- en vrachtwagenchauffeurs, taxichauffeurs) dienen van werk te veranderen.

Hetzelfde geldt voor bouwvakkers die bij eventuele bewusteloosheid zwaar kunnen vallen. Personen die beroepshalve in contact komen met zware transformatoren, hoogspanningskabels, radarapparatuur en sterke elektromagnetische velden dienen ook werkaanpassing te vragen.

Welke sporten zijn te vermijden met een ICD ?

Situaties waarbij men op een ongelukkige manier kan vallen of in gevaar komt bij bewusteloosheid dient men te vermijden zoals skiën, bergbeklimmen of alleen zwemmen.

Ook contactsporten zijn af te raden zoals boksen en judo. Tenslotte kunnen de trillingen van een ‘powerplate’ het materiaal in de ICD beschadigen.