Richtlijnen

Richtlijnen
Developed by the Task Force on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). With the special contribution of the European Heart Rhythm…
Richtlijnen
De richtlijnen voor de klinische praktijk en de wetenschappelijke verklaringen van het ESC worden opgesteld door task forces, groepen van cardiologen die op verzoek bijeenkomen om specifieke…
Richtlijnen
Depuis sa mise au point définitive par Scherlag et Damato en 1969, la technique d’exploration électrophysiologique endocavitaire a évolué au cours du temps, mais d’une façon beaucoup plus rapide…
Richtlijnen
De Belgische Werkgroep voor Cardiac Pacing en Electrophysiology (BWGCPE) publiceerde recent aanbevelingen voor goede praktijkvoering op het gebied van hartstimulatie. De Werkgroep heeft eveneens de…
Richtlijnen
De enorme technologische vooruitgang in de hartstimulatie vraagt een bijzondere opleiding en bekwaming van de cardioloog verbonden aan een centrum voor hartstimulatie. Dit moet het resultaat zijn van…
Richtlijnen
These  guidelines  refer  to  the  consensus  documents  of  the  European  Society  of  Cardiology and   of   the   North   American   Society   for   Pacing and Electrophysiology (NASPE, now Heart…