Officiële publicaties

Officiële publicaties
 Om te worden erkend en erkend te blijven moeten de zorgprogramma's "cardiale pathologie" voldoen aan de normen vastgesteld in dit besluit. 15 juli 2004 - Koninklijk besluit houdende vaststelling…
Officiële publicaties
Indien een hulpmiddel is bestemd voor het toedienen van een geneesmiddel in de zin van artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, valt dat hulpmiddel onder de toepassing van dit…
Officiële publicaties
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het rijbewijs en ontwerp van koninklijk besluit houdende de verplichting voor de gemeentebesturen aan de Minister tot wiens bevoegdheid de wegveiligheid…